For best user experience, please use Google Chrome.


← Back
Trond Kverno

About Trond Kverno

Trond Hans Farner Kverno er blant Norges fremste komponister av kirkemusikk i alle sjangre. I særlig grad har hans verker for kor fått stor utbredelse.
Hans melodiske skaperkraft har gitt ham en helt spesiell posisjon blant norske kirkemusikere og komponister.
Både i ideologiske, liturgiske og mer konsertmessige sammenhenger står han meget sentralt i norsk kirkemusikk i dag.

Kverno var medlem av liturgikommisjonen (1976–1978), som var ansvarlig for å utforme ny liturgi for høymessen i Den norske kirke. I 1975 vant han Liturgikommisjonens konkurranse om ny messemusikk. I den nåværende høymesseliturgien er det derfor flere melodier fra Kvernos hånd. Som medlem av liturgikommisjonen var han også med på forarbeidet til utgivelsen av Norsk Salmebok i 1985. Her er han representert med 23 melodier. Melodier av Kverno finner man også i svenske, finske, danske, islandske og tyske salmebøker.

Det storslåtte a cappella-verket Matteus-pasjonen (1986) har vært fremført en rekke ganger i Norge og i utlandet, i 2005 både i New York, Minneapolis og Reykjavík.