For best user experience, please use Google Chrome.


← Back
Kari Iveland/ Tove Kragset

About Kari Iveland/ Tove Kragset

Songs from Norwegian duo Kari Iveland (singer, songwriter) and Tove Kragset (pianist, composer, arranger)  recent series "Våre hjerteslag -Sanger for livet" (Our Heartbeats - Songs for Life), published by Norsk Musikkforlag. All arranged for mixed choir.

 

"Our Heartbeats" is a series of newly written songs for holidays and rites of passage, christening, confirmation, marriage and burial, that we can sing together, regardless of faith and tradition."

 

VÅRE HJERTESLAG er en serie nyskrevne sanger til høytider og overgangsritualer, navnefest, konfirmasjon, vigsel og gravferd som vi kan synge i fellesskap, uavhengig av tro og tradisjon.

”Her finner vi kjente og kjære sanger til livet, men også helt nyskrevne sanger, presentert på en måte som gjør dem enkelt tilgjengelige for alle” skriver Åse Kleveland i sitt forord.