For best user experience, please use Google Chrome.


← Back
Våre hjerteslag – Sanger til livet

About Våre hjerteslag – Sanger til livet

Våre Hjerteslag (Our Heartbeats) is a series of newly written songs for holidays and rites of passage, christening, confirmation, marriage and burial, that we can sing together, regardless of faith and tradition.

VÅRE HJERTESLAG er en serie nyskrevne sanger til høytider og overgangsritualer, navnefest, konfirmasjon, vigsel og gravferd som vi kan synge i fellesskap, uavhengig av tro og tradisjon.

”Her finner vi kjente og kjære sanger til livet, men også helt nyskrevne sanger, presentert på en måte som gjør dem enkelt tilgjengelige for alle” skriver Åse Kleveland i sitt forord.

Dette heftet er det første i serien, og inneholder 4 nyskrevne sanger samt 4 andre sanger som er kjent fra før og som vi synes passer godt inn i serien. Alle sangene presenteres både som enkel note med melodi, tekst og besifring, og som kor-arrangement (SATB).

"Vi ønsket å gi oss selv en umulig mulighet til å finne ord og toner som beskriver tider i livet der skiftene noen ganger kommer brått selv når de er varslet og alltid minner oss om at alt vi vet, er at livet leves i øyeblikk til øyeblikk.  

Avskjeder. Overganger. Nye møter med nye mennesker. Det ukjente og det erfarte.

Det som er. Det som oppstår her og nå"

Tove Kragset, komponist og arrangør

Kari Iveland, teksforfatter