For best user experience, please use Google Chrome.


← Back
Samstemt – 11 norske sanger for blandet kor

About Samstemt – 11 norske sanger for blandet kor

I Norge har korene svært lite felles repertoar som de kan synge sammen når de samles. Samstemt er laget for å bøte på dette. Med Samstemt håper Norges Korforbund at blandakor kan finne nye favoritter, både til å synge alene og sammen med flere kor. Det har vært et poeng for oss at sangene skal ha norsk tekst og ikke være for vanskelige. Målet vårt har vært å bidra til fornyelse med et repertoar som kan få en bred anvendelse.

Fem av sangene er tidligere utgitt, mens seks sanger har fått flunkende ny drakt. Valget av sanger er gjort av Musikkfaglig råd og musikkfaglig ansatte i Norges Korforbund.

Vi vil takke våre komponister og arrangører for et svært godt samarbeid i prosessen.

Vi vil også takke NOPA for økonomisk støtte til Et lite Knutsen og Ludvigsen- potpourri og til Optimist, og Sangerfestfondet i Bergen for økonomisk støtte til Og vil du hava meg til å kveda.

Til slutt en hjertelig takk til Anthony Smith og Norsk Musikforlag, som fra første stund hadde tro på denne ideen.

Det har vært en glede å få arbeide med Samstemt, og jeg håper mange kan finne nye skatter her!

Trondheim, 30. april 2020

Tove Ramlo-Ystad
Musikksjef Norges Korforbund

Noteheftet Samstemt kan kjøpes både som papirutgave og digitalt her: musikkforlagene.no/samstemt